Kontakt

Wydawca druku ,,RYNEK”

FORSAL Biznes & Media Sp. z o.o.

ul. Bolesława Czerwińskiego 6/207

40 – 123 Katowice

Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 50 000 PLN. Kapitał opłacony w całości.

Redaktor Naczelny

Marcin Dąbrowski

redakcja@rynek.info.pl

tel: +48661834344

Reklama i Marketing

marketing@rynek.info.pl

Dane do Faktury

FORSAL Biznes & media Sp z o.o.

ul. Bolesława Czerwińskiego 6/207

40 – 123 Katowice

Nip 6342821424

Regon 243374821

KRS 0000477071

Numer rachunku bankowego

94 1140 2004 0000 3302 7518 1704